Barn och deras kreativitet

27 april, 2020 | Artiklar

Det sägs att ett öppet sinne är positivt för kreativiteten. Men visst frågar vi oss ibland vad kreativitet faktiskt innebär? Det är egentligen ett tämligen komplext fenomen, men i vårt vuxna liv handlar det enkelt förklarat om att ha förmågan att ta kunskap som redan finns och applicera den i ett nytt sammanhang – en metod för problemlösning. Är vissa personer då mer kreativa än andra? Många av oss skulle kanske säga att barn har ett större kreativt sinne än vuxna. Det finns en stor fascination över barnens förmåga att helt och hållet tänka utanför ramarna, och deras fantasi är ofta både förvånande och beundransvärd. Men kreativitet in i vuxenlivet kräver träning, och påverkas av vår omgivning.

När barnen pysslar, bakar, målar, läser eller leker främjas deras kreativitet och de får möjlighet att skapa sina egna bilder av omvärlden. Men redan på 60-talet visade studier att barnens kreativitet minskar med att de blir äldre och de börjar fokusera på att idéerna ska vara realistiska, verklighetsförankrade och smarta, istället för roliga och estetiskt tilltalande. Enligt den svenska kreativitetsforskaren Eva Hoff påverkas barnens kreativitet negativt när de i mellanstadiet börjar sträva mot att anpassa sig och att inte sticka ut. Med åren börjar många barn alltså sträva efter att likna andra och de anpassar sig mer till omgivningen, något som kan påverka kreativiteten och deras nyskapande negativt. Eftersom kreativiteten är en viktig ingrediens i barnens utveckling med att undersöka, reflektera, bearbeta och förstå sin omvärld finns det ett stort värde i att vi vuxna främjarfantasin hos barnen, och uppmuntrar deras lust att skapa och vara kreativa.

“Det tog mig fyra år att måla som Raphael, men en livstid att måla som ett barn. “Pablo Picasso

Kreativitet och skapande är ett av flera medel för barn att undersöka och förstå sin omvärld. När det finns utrymme för just kreativitet och skapande omvandlas det till kunskap som ger dem ett redskap för att berätta om sig själva och sina upplevelser. Så hur kan du som förälder låta barnen ta med sig kreativiteten in i vuxenlivet fullt av regler, ramar, prestationer och allt vad det innebär?

Fyra tips på att främja och bevara barns kreativitet:

1. Säg ja, så mycket du bara kan. Det är lätt att vi som föräldrar fastnar i att säga nej – blanda ketchup med kakor, gurka och glass och koka i kastrull? Nej det blir inte gott. Men detta, enligt oss otroligt märkliga recept, är ett sätt för barnen att uttrycka sin fantasi, hitta nya lösningar och utveckla sin kreativitet. Om du har möjlighet, säg ja till så mycket du kan. Då kommer de också få upptäcka själva att kokt ketchup, kakor, gurka och glass kanske inte är en hit, men det kanske också blir nästa storslagna recept som ingen vågat prova än.

2. Uppmuntra försök och att det är bra att försöka även om det inte alltid blir exakt som man tänkt sig. Att misslyckas är också ett sätt till lärande, och ger barnen kunskaper om nya saker. Att uppmuntra till försök gör också att barn lättare vågar uttrycka sina idéer även när omgivningarna börjar påverka dem och de vill passa in. De vet då tidigt att det inte är fel att försöka.

3. Skapa en miljö som väcker lusten till skapande. Som förälder kan vi skapa miljön och presentera materialet på ett fantasifullt och intressant sätt som låter barnen gå loss i skapandet. Låt pennorna ligga framme en stund, ha på musik hemma då och då, implementera olika färger i barnens rum eller låt barnet möblera om (utefter möjlighet). Ett annat enkelt sätt att väcka fantasin med omgivningar är att ta en ny väg till skolan eller gå en promenad ni inte gått tidigare. Att se nya saker väcker kreativiteten och skapar inspiration, även hos oss vuxna.

4. Låt barnen skapa egna bilder av en historia. Läs eller hitta på en saga eller berättelse där barnen målar bilder till historien. Tänk på att inte ge för många detaljerade beskrivningar, medan du berättar kommer barnen själva skapa en egen bild av karaktärer och omgivning i berättelsen.

Nu för tiden ses kreativitet som en viktig komponent inom alla områden i livet – arbete, privatliv och utbildning. Om vi hjälper till att stimulera den kreativiteten redan i tidig ålder ger vi barnen många viktiga verktyg och främjar deras anpassningsförmåga för att hantera de utmaningar som livet medför.

Några av våra roliga pysselboxar

Är du inte medlem i vår pysselklubb ännu?

Då tycker vi självklart att du ska prova! Du får roligt och kreativt pyssel till ditt barn — direkt hem.

Prova vårt kreativa välkomstpaket för bara 59:-

Paketet innehåller bland annat den populära leran Silk Clay – som alla barn bara älskar!