Därför är lek viktigt för barnens utveckling

12 augusti, 2020 | Artiklar

Efter en stunds lek kan det vara skönt när barnen somnar gott på kvällen. Men varför är egentligen leken viktig för barnens utveckling och hur lär de sig förstå sin omvärld genom lek? I den här artikeln förklarar vi lite mer om hur barn lär sig genom att leka och varför det är viktigt. 

Lek utvecklar barnens sociala kunskaper

Leken för barn är lika viktigt som det teoretiska lärandet. I själva verket visar studier att barn lär sig mycket mer genom ett aktivt deltagande snarare än passivt lyssnande. I det sociala livet hjälper lekarna barnen att bli trygga och samspela med andra. Barn har en medfödd lust att utforska sin omvärld och leken kan hjälpa till att göra verkligheten lättare att förstå. När barnen leker med andra är det kanske inte nödvändigtvis med, utan snarare bredvid varandra. De härmar gärna varandra i samma lekar. Detta utvecklar deras förmåga att läsa in sin omgivning och lära sig förstå hur andra barn fungerar. 

Olika åldrar – olika lekar

Till en början uppstår leken mellan det lilla barnet, vårdnadshavare och andra barn. I ett tidigt stadie handlar leken om att lyssna, samspela, känna och titta, som exempelvis tittut. Här lär sig barnet om trygghet och att lita på andra. Även om det under tittut känns som att någon försvinner en stund, kommer personen alltid tillbaka, detta formar trygghet och tillit hos det lilla barnet.

Efter ett par år kommer barnet börja leka mer aktivt tillsammans, eller bredvid, andra barn. Att rita är även något som brukar komma in i barnets liv runt ett till ett och ett halvt år. Först kanske det startar med att barnet bara slår med en krita på ett papper men allteftersom blir rörelserna mer kontrollerade och de lär sig till exempel rita streck eller cirklar. Fingerfärg är ofta populärt.

Mellan tre till fem år in i livet börjar rörelse bli allt mer väsentligt. Nu behöver barnen ofta mer plats för leken. De springer, hoppar, klättrar och dansar. Här bidrar leken bland annat till att utveckla motoriken. I den här åldern leker även barnen i större uträckning med varandra och lär sig själva att lösa konflikter. Från ungefär fyra år kan barn oftast klara av att turas om med andra.

Från fem till sex år har barn oftast lärt sig skilja på fantasi och verklighet och låtsaslekar blir allt mer populära. Många barn i den här åldern tycker det är roligt att låtsas vara någon annan och till exempel leka familj, husdjur eller karaktärer från filmer eller serier. Så här lär de sig att läsa av sin omvärld. Runt fem år börjar barn även lära sig mer om geometriska former och kan använda geometrin för att bygga figurer, till exempel en cirkel, triangel och rektanglar för att forma en människokropp.

Ju äldre barnen blir desto fler regler blandas in i lekarna. Mellan sju till tio år leker barnen i större grupper och de kan ofta utforma egna lekar med regler som de kommer överens om. På så sätt lär de sig ännu mer om samspelet till andra och att lösa konflikter. Vanliga regellekar som syns i den här åldern är exempelvis bollsporter såsom fotboll.

Hur kan vi som vuxna uppmuntra till lek?

När vi som vuxna är med i leken stärks relationen till barnet. Här ger vi dig några tips på hur du kan uppmuntra leken.

Skapa utrymme för lek

För många lekar krävs en plats som lätt går att förändra. Exempelvis kan en filt och några kuddar enkelt förvandlas till en koja under ett bord. Utomhus är också en bra plats för lek och uppmuntrar även till rörelse.

Ta vara på barnets idéer

Låt barnet själv komma på vad ni ska göra eller leka med. Genom att uppmuntra barnets idéer ger vi utrymme för nytänkande och kreativitet. Genom att bejaka idéerna lär sig också barnet att våga prova nya saker.

Var med när barnet ritar

Som vuxna kan vi vara med i barnets bildskapande genom att rita sådant som barnet känner igen och som vi till exempel vet att barnet tycker om. Det här kan också ge barnet ny inspiration i sitt skapande.

Några av våra roliga pysselboxar

Sveriges bästa barnbox

Är du inte medlem i vår pysselklubb ännu?

Då tycker vi självklart att du ska prova! Du får roligt och kreativt pyssel till ditt barn — direkt hem.

Prova vårt kreativa välkomstpaket för bara 59:-

Paketet innehåller bland annat den populära leran Silk Clay – som alla barn bara älskar!