Från skärmkrav till kreativitet – Club Creo och skärmfri förskola

4 oktober, 2023 | Artiklar

Är det dags att omvärdera barns skärmtid? Enligt en nyligen publicerad artikel i Göteborgs-Posten verkar det som om regeringen i Sverige tar steg för att minska skärmtiden för de yngsta medborgarna. Fokus flyttas från digitala verktyg till kreativt pyssel, och det här resonemanget kopplar vi till Club Creo, en pysselklubb som delar samma mål.

Barns skärmtid under granskning

I artikeln diskuteras regeringens ambition att skapa en skärmfri förskola. Kritiken mot ökad digitalisering i skolan och förskolan har växt, och nu tas steg för att ändra läroplanen för förskolan. Kraven på att använda digitala verktyg i förskolan kommer att tas bort, och istället kommer förskolan att uppmanas att vara i huvudsak skärmfri. Om skärmar används ska det vara med ett mervärde och en tydlig vetenskaplig grund.

Club Creo: För kreativt pyssel och minskad skärmtid

Här kommer Club Creo in i bilden. Club Creo är en pysselklubb som varje månad levererar pysselpaket till våra klubbmedlemmar. Klubbens filosofi fokuserar på att minska barns skärmtid genom att erbjuda kreativa pysselaktiviteter. Målet är att öka och förbättra barnens inlärningsförmåga samtidigt som deras vardagliga kreativitet stimuleras.

Skapande av en skärmfri plats för barns utveckling

Artikeln betonar att barn lär sig sämre med skärmar och har svårare att koncentrera sig. Det här resonemanget stöds av Club Creo, som anser att barns utveckling gynnas av kreativt pyssel snarare än skärmrelaterade aktiviteter. Genom att erbjuda skärmfria dagar och roliga pysselaktiviteter skapar Club Creo en miljö där barnen kan utforska, lära och utvecklas på ett bättre sätt.

Föräldrar och experters synpunkter

Artikeln nämner att många föräldrar och experter är oroade över olika former av skärmtid för barn. Club Creo delar denna oro och strävar efter att erbjuda föräldrarna en lättare väg till skärmfria stunder. Genom att tillhandahålla förberedda ytor och nya riktlinjer för kreativt pyssel strävar Club Creo efter att göra det lättare för föräldrarna att guida sina barn till en balanserad livserfarenhet.

Avslutande tankar: Från skärmtid till skapande tid

Sverige tar steg mot en skärmfriare förskola, och Club Creo stöder detta initiativ genom att erbjuda alternativ till skärmrelaterade aktiviteter. Genom att föra in barn i världen av roliga pysselaktiviteter kan vi främja en positiv utveckling och lägga grunden för en hälsosam relation till tekniken. Låt oss tillsammans sträva efter skärmfria dagar och mysiga stunder fyllda med kreativitet och glädje. 🎨🌈

Läs artikeln och se filmen om förslaget här

Några av våra roliga pysselboxar

Sveriges bästa barnbox

Är du inte medlem i vår pysselklubb ännu?

Då tycker vi självklart att du ska prova! Du får roligt och kreativt pyssel till ditt barn — direkt hem.

Prova vårt kreativa välkomstpaket för bara 59:-

Paketet innehåller bland annat den populära leran Silk Clay – som alla barn bara älskar!