Integriteitsbeleid

Privacybeleid en Cookies

Het doet ons veel plezier dat je belangstelling hebt voor onze Onlinewinkel. Wij hechten veel waarde aan goede bescherming van je persoonsgegevens. Hier volgt een nadere beschrijving van de manier waarop wij je gegevens gebruiken.

1. Toegangsgegevens en hosting

Je kunt onze site bezoeken zonder persoonsgegevens op te geven. Bij elk bezoek aan een website slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, met bijvoorbeeld het gezochte bestand, je IP-adres, datum en tijd van het bezoek, hoeveelheid gegevens die is overgebracht en zoekende provider (toegangsgegevens), ter documentatie van het bezoek.

Deze toegangsgegevens worden alleen gebruikt om te zorgen dat de site storingsvrij kan werken en dat we ons aanbod kunnen verbeteren. Dit doen we in het kader van de belangenafweging die wordt voorgeschreven in artikel 6, punt 1.f, van de GDPR, voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang bij het op correcte wijze presenteren van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden binnen een week na het bezoek aan de site gewist.

2. Het verzamelen en gebruiken van gegevens ten behoeve van overeenkomsten, contacten en het openen van een klantenaccount

Wij verzamelen persoonsgegevens die je vrijwillig doorgeeft in verband met een bestelling, een contact (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail) of het openen van een klantenaccount. Velden met gegevens die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst of het opnemen van contact met ons of het openen van een klantenaccount zijn als verplicht gemarkeerd: als deze velden niet zijn ingevuld kan geen bestelling worden geplaatst en/of geen account worden geopend respectievelijk geen contact worden opgenomen. Uit het betreffende gegevensformulier blijkt welke gegevens worden verzameld.

In overeenstemming met artikel 6, punt 1.b, van de GDPR gebruiken wij de gegevens die je hebt doorgegeven om overeenkomsten te sluiten en om je wensen te verwerken. Als de overeenkomst niet meer geldt of je klantenaccount is geannuleerd, wordt het verdere gebruik van je gegevens beperkt en worden de gegevens gewist als de voorgeschreven termijnen voor administratief gebruik zijn afgelopen, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van de gegevens of als wij ons het recht hebben voorbehouden op verder gebruik op wettige wijze, zoals in dit beleid wordt toegelicht. Je klantenaccount kan op elk moment worden geannuleerd, ofwel door kennisgeving via onderstaande wijze van contact ofwel via een overeenkomstige functie in het klantenaccount.

Club Creo is verplicht om op eigen initiatief de persoonsgegevens te verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn om de aangegeven doelen te bereiken.
De bewaartijd kan daarom variëren. Hieronder wordt beschreven hoe Club Creo bewaartijden hanteert op basis van het respectievelijke beoogde doel.
Persoonlijke gegevens die zijn ingezameld om de klantrelatie te beheren, worden bewaard gedurende 12 maanden nadat de klantrelatie is beëindigd en rekeningen definitief zijn vereffend, of korter als de informatie die voor het beoogde doel wordt bewaard, achterhaald is.

3. Doorgifte van gegevens

Om de overeenkomst te kunnen toepassen overeenkomstig artikel 6, punkt 1.b, van de GDPR, geven wij je gegevens door aan de expediteur die de levering verzorgt, indien dat nodig is voor het afleveren van bestelde artikelen. Om de betaling te kunnen uitvoeren geven wij de betaalgegevens die wij hebben verzameld door aan de kredietinstelling respectievelijk de betalingsprovider die belast is met de betaalprocedure, uitgaande van de betalingsprovider die je hebt aangewezen in verband met de bestelling. De gekozen betalingsprovider verzamelt deze gegevens deels zelf, als je daar een account hebt geopend. In dat geval moet je je bij de betalingsprovider melden en je toegangsgegevens opgeven in verband met de bestelling. Hierbij geldt het integriteitsbeleid dat door de betreffende betalingsprovider wordt toegepast.

4. Nieuwsbrief via e-mail

Reclame per e-mail na aanmeling op de Nieuwsbrief

Als je je aanmeldt voor onze Nieuwsbrief gebruiken we de gegevens die daarvoor nodig zijn of de speciale gegevens die je ons hebt doorgegeven, om je regelmatig onze Nieuwbrief toe te sturen per e-mail, in overeenstemming met artikel 6, punt 1.a, van de GDPR.

Je kunt onze Nieuwsbrief op elk moment opzeggen, ofwel door een kennisgeving via de hieronder aangegeven contactweg, ofwel via een link in de Nieuwbrief die daar speciaal voor is bedoeld. Na deze opzegging verwijderen we je e-mailadres uit onze verzendlijst, behalve als je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van de gegevens of als wij ons het recht hebben voorbehouden op verder gebruik van de gegevens in overeenstemming met de wetgeving en met de informatie in dit beleid.

Onze Nieuwsbrief wordt in het kader van onze gegevensverwerking  in opdracht van ons verzonden door een partij die hiervoor de beschikking heeft gekregen over je e-mailadres. Deze partij is gevestigd in een EU-lidstaat of in een EES-staat.

5. Gebruik van persoonsgegevens in verband met een betaling, Kredietwaardigheidsonderzoek

Als je ervoor kiest om een factuur of een acceptgiro te ontvangen en te betalen via Riverty, sturen wij je contactgegevens door naar Riverty Solutions GmbH, Gütersloher Straße 123, 33415 Verl, Duitsland (“Riverty”). Het gaat dan om naam, adres, eventueel geboortedatum, eventueel e-mailadres en gegevens over de artikelen die je hebt besteld (zoals waarde van de aankoop, productgroepen, waarde van de waren, eventueel bestelkanaal en levervorm), zodat Riverty, eventueel na onderzoek van de kredietwaardigheid, kan bepalen of je via Riverty mag betalen. Dit wordt wettelijk geregeld in artikel 6, punt 1.b, van de GDPR. Riverty heeft een gerechtvaardigd belang om, alvorens je toe te staan om via Riverty te betalen, zijn kredietrisico op goede gronden te beoordelen, d.w.z. in hoeverre je kan worden geacht aan je betalingsverplichting te kunnen voldoen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het kunnen aanbieden van betaalvormen met kredietrisico, bijvoorbeeld op factuur of met een acceptgiro. Je hebt de mogelijkheid om je via het integriteitsbeleid van Riverty op de hoogte te stellen van het gebruik dat Riverty maakt van je persoonsgegevens.

Wissen van gegevens: Je kunt eisen dat je gegevens worden gewist. Het kan voorkomen dat Riverty je gegevens niet direct kan wissen, bijvoorbeeld omdat ze nodig zijn voor het uitvoeren van onze verplichtingen jegens jou. Wij mogen geen persoonsgegevens van je wissen die we uit hoofde van de wet moeten bewaren.

Herroeping van toestemming: Als persoonsgegevens worden gebruikt op basis van een toestemming die je ons hebt gegeven, heb je op elk moment het recht om deze toestemming te herroepen. Dit heeft geen gevolgen voor een recht op gegevensverwerking dat is verleend en geactiveerd voordat de herroeping heeft plaatsgevonden.

6. Integratie met Trusted Shops Trustbadge

Om gebruik te maken van kwaliteitsmeting voor Trusted Shops, en eventuele verzamelde opinies van klanten, en om onze klanten na een bestelling Trusted Shops-producten te kunnen aanbieden, is onze website gekoppeld aan de Trusted Shops Trustbadge.

Het doel hiervan is om in het kader van de belangenafweging die is voorgeschreven in artikel 6, punt 1.f, van de GDPR, ons gerechtvaardigde belang te behartigen bij het aanbieden van veilige handel en optimale marketing. Trustbadge en bijbehorende diensten worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Trustbadge wordt aangeboden in het kader van verwerking van gegevens op verzoek via een CDN-privider (Content Delivery Network). Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van partijen in de VS. Er is sprake van een redelijk niveau van gegevensbescherming. Meer informatie over gegevensbescherming door Trusted Shops vind je hier.

Als Trustbadge wordt ingeschakeld slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op dat de oproep documenteert en je IP-adres, datum en tijd van de oproep, verzonden hoeveelheid gegevens en de zoekende provider (toegangsgegevens) bevat. Afzonderlijke toegangsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database voor analyse van veiligheidsgerelateerde gebeurtenissen. De logbestanden worden uiterlijk 90 dagen na hun registratie automatisch gewist.

Er worden nog meer persoonsgegevens overgebracht naar Trusted Shops GmbH als je na het plaatsen van een bestelling besluit om producten van Trusted Shops te gebruiken of als je je al voor dat gebruik hebt geregistreerd. Dan geldt de overeenkomst die tussen jou en Trusted Shops is overeengekomen. Persoonsgegevens worden hierbij automatisch uit de betaalgegevens overgenomen. Er wordt een automatische controle uitgevoerd om te bepalen of je je als koper al hebt geregistreerd als productgebruiker, met behulp van een neutrale parameter: je versleutelde e-mailadres. Voordat je e-mailadres wordt overgebracht is het versleuteld op een manier die niet door Trusted Shops kan worden ontsleuteld. Als controle van overeenstemming heeft plaatsgevonden wordt de parameter automatisch gewist.

Dit vindt plaats in overeenstemming met de belangenafweging zoals voorgeschreven in artikel 6, punt 1.f, van de GDPR, ter behartiging van het rechtmatige belang van ons en van Trusted Shops bij het waarborgen van bescherming van de koper bij elke concrete bestelling en het kunnen uitvoeren van bijbehorende transacties. Verdere details, bjvoorbeeld het recht op bezwaar, zijn aangegeven in het integriteitsbeleid van Trusted Shops zoals gepresenteerd onder de bovenstaande links en op Trustbadge.

7. Cookies en webanalyse

Voor verschillende pagina’s op de site  maken we gebruik van zogenaamde cookies, om onze site aantrekkelijk te maken en voor bepaalde functies, het tonen van geschikte producten en voor marktonderzoek. Dit vindt plaats in het kader van de belangenafweging zoals voorgeschreven in artikel 6, punt 1.f, van de GDPR, voor het behartigen van ons gerechtvaardigde belang bij het zo optimaal mogelijk presenteren van ons aanbod. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op je computer of mobiele telefoon worden opgeslagen. Sommige cookies die we gebruiken worden direct gewist als je de site verlaat en de webbrowser afsluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies worden op je computer of mobiele telefoon opgeslagen en maken dat je bij je volgende bezoek aan de site wordt herkend (permanente cookies). Hoe lang cookies worden opgeslagen is af te lezen in de cookie-informatie onder instellingen van de webbrowser. Je kunt je webbrowser zo instellen dat hij je laat weten wanneer een cookie wordt geplaatst en je de mogelijkheid geeft om in afzonderijke gevallen of in het algemeen cookies goed te keuren of af te wijzen. Verschillende webbrowsers hebben verschillende manieren om cookie-instellingen te hanteren. Informatie hierover vind je in het helpmenu van de webbrowser, waar ook staat hoe je de cookie-instellingen kunt wijzigen. Informatie hierover vind je op de onderstaande links naar verschillende webbrowsers:

Internet Explorer™

Safari™

Chrome™

Firefox™

Opera™

Als je webbrowser cookies afwijst, kan de functionaliteit van onze site beperkt worden.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Wij maken gebruik van Google (Universal) Analytics voor het analyseren van het webverkeer op onze site. Deze webanalyse wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een onderneming die is geregistreerd in en wordt geëxploiteerd volgens de wet van Ierland, gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Dit vindt plaats in het kader van de belangenafweging zoals voorgeschreven in artikel 6, punt 1.f, van de GDPR, voor het behartigen van ons gerechtvaardigde belang bij het zo optimaal mogelijk presenteren van ons aanbod. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die het mogelijk maken om je gebruik van de site te analyseren, bijvoorbeeld met behulp van cookies. De automatisch verzamelde gegevens over je gebruik van de site worden gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS, waar ze worden opgeslagen. Met behulp van IP-anonimisering op de site wordt het IP-adres in EU-lidstaten en EES-staten verkort alvorens te worden overgebracht. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht, alvorens daar te worden verkort. Het geanonimiseerde IP-adres dat van je webbrowser wordt overgebracht ten behoeve van Google Analytics wordt in principe niet gekoppeld met andere gegevens die in bezit zijn van Google. Als het doel niet meer actueel is en Google Analytics niet meer door ons wordt gebruikt, worden de betreffende gegevens gewist.

Als informatie is overgebracht naar servers van Google in de VS en daar is opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC daarvoor gecertificeerd onder het EU-US-Privacy Shield. Je kunt hier het actuele certificaat bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een redelijk niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor ondernemingen die zijn gecertificeerd in het kader van het Privacy Shield.

Je kunt voorkomen dat gegevens die via een cookie worden verzameld over je gebruik van de site (incl. je IP-adres), voor verwerking naar Google wordt gestuurd, door het downloaden en installeren van een webbrowser-plugin die je kunt vinden op het volgende adres: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

In plaats van deze webbrowser-plugin kun je ook klikken op de volgende link:  <a href=““javascript:gaOptout()““>diesen Link</a>, om te voorkomen dat Google Analytics gegevens van de site haalt. Er wordt dan een Opt-Out-cookie in je computer of mobiele telefoon geplaatst. Als je je cookies wilt opschonen moet je nogmaals op de link klikken.

8. Onlinemarketing

Google Ads Remarketing
Wij maken reclame voor onze site via de zoekfunctie van Google en op de sites van andere providers. Dit betekent dat door Google een zogenaamd Remarketing Cookie wordt geïnstalleerd als je onze site bezoekt, zodat automatisch gerichte reclame kan worden getoond, gebaseerd op je surfgedrag, uitgaande van een pseudoniem-cookie. Het doel hiervan is om in het kader van de belangenafweging zoals voorgeschreven in artikel 6, punt 1.f, van de GDPR, ons gerechtvaardigde belang te behartigen bij optimale marketing van onze website. Als het doel hiervan vervalt en Google Ads Remarketing niet meer door ons wordt gebruikt, worden de gegevens die in dit verband zijn verzameld gewist.

Verder vindt verwerking van gegevens alleen plaats als je Google toestemming hebt gegeven om je webbrowseractiviteit te koppelen aan je Google-account en om informatie op je Google-account te gebruiken voor het personaliseren van de reclame die tijdens het surfen wordt getoond. Als je in dat geval bij een bezoek aan onze site bent ingelogd op Google, gebruikt Google jouw gegevens in combinatie met gegevens van Google Analytics voor het creëren en definiëren van doelgroeplijsten voor Remarketing op computers en mobiele telefoons. Je persoonsgegevens worden daarbij door Google voor korte duur gekoppeld aan gegevens van Google Analytics om doelgroepen te creëren.

Google Ads wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een onderneming die is geregistreerd in en wordt geëxploiteerd volgens de wet van Ierland, gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als informatie is overgebracht naar servers van Google in de VS en daar is opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC daarvoor gecertificeerd onder het EU-US-Privacy Shield. Je kunt hier het actuele certificaat bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een redelijk niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor ondernemingen die zijn gecertificeerd in het kader van het Privacy Shield.

Je kunt het Remarketing-cookie deactiveren via de volgende link: Link. Verder kun je meer informatie vinden over cookies en relevante instellingen aanbrengen via de link: Digital Advertising Alliance.

Google reCAPTCHA
Om misbruik van ons webformulier en spam te voorkomen maken we voor bepaalde formulieren op de site gebruik van de Google reCAPTCHA Service. Google reCAPTCHA wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een onderneming die is geregistreerd in en wordt geëxploiteerd volgens de wet van Ierland, gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Door te controleren of invoer handmatig plaatsvindt voorkomt deze dienst dat geautomatiseerde software (zogenaamde bots) op de site ongewenste activiteiten uitvoert. Dit vindt plaats in het kader van de belangenafweging zoals voorgeschreven in artikel 6, punt 1.f, van de GDPR, om ons gerechtvaardigde belang te behartigen bij bescherming van onze website tegen misbruik en om ons onlineaanbod te presenteren zonder storingen.

Google reCAPTCHA gebruikt voor zijn controle een op de site ingebouwde code, een zogenaamd JavaScript, als basis voor zijn analyse van de manier waarop je de site gebruikt, o.a. met behulp van cookies. Deze automatisch verzamelde informatie over je gebruik van de site, inclusief je IP-adres, wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS, waar hij wordt opgeslagen. Ook andere cookies die via diensten van Google in de webbrowser zijn opgeslagen, worden door Google reCAPTCHA geanalyseerd.

Persoonsgegevens die op de respectievelijke formulieren zijn ingevoerd worden niet afgelezen of opgeslagen.

Als informatie is overgebracht naar servers van Google in de VS en daar is opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC daarvoor gecertificeerd onder het EU-US-Privacy Shield. Je kunt hier het actuele certificaat bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een redelijk niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor ondernemingen die zijn gecertificeerd in het kader van het Privacy Shield.

Je kunt voorkomen dat gegevens over je gebruik van de site (incl. je IP-adres) die zijn verzameld via de JavaScript-code respectievelijk het cookie, voor verwerking worden doorgestuurd naar Google, door je webbrowser zo in te stellen dat hij het gebruik van JavaScript of cookies niet toestaat. Denk eraan dat dit voor jou kan leiden tot beperkte functionaliteit van ons webaanbod.

Meer informatie over het integriteitsbeleid van Google vind je hier.

Google Fonts
Onze site maakt gebruik van de scriptcode “Google Fonts”. Google Fonts wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een onderneming die is geregistreerd in en wordt geëxploiteerd volgens de wet van Ierland, gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Dit vindt plaats in het kader van de belangenafweging zoals voorgeschreven in artikel 6, punt 1.f, van de GDPR, voor het behartigen van ons gerechtvaardigde belang bij het op een uniforme wijze presenteren van de inhoud van onze site. In verband hiermee wordt een verbinding gemaakt tussen je webbrowser en de servers van Google. Daardoor wordt Google geïnformeerd als onze site wordt opgevraagd vanaf jouw IP-adres.

Als informatie is overgebracht naar servers van Google in de VS en daar is opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC daarvoor gecertificeerd onder het EU-US-Privacy Shield. Je kunt hier het actuele certificaat bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een redelijk niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor ondernemingen die zijn gecertificeerd in het kader van het Privacy Shield. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google vind je in het integriteitsbeleid van Google.

9. Sociale media

Gebruik van sociale plugin-programma’s van Instagram
Op onze site worden zogenaamde plugin-programma’s van sociale media gebruikt.

Als je een pagina op onze site bezoekt waaraan een dergelijk plugin-programma is gekoppeld, legt je webbrowser een directe verbinding met de servers van het betreffende sociale medium. Het plugin-programma wordt overgebracht van de betreffende provider naar je webbrowser en op de pagina gebruikt. Met behulp van het plugin-programma merkt de provider dat je webbrowser de betreffende pagina op onze site heeft opgevraagd, ook als je geen profiel hebt of bent ingelogd. Deze informatie (inclusief je IP-adres) wordt door je webbrowser direct naar de betreffende provider verzonden (die zich in de VS kan bevinden) en daar opgeslagen. Als je bent ingelogd op een dienst kan de provider je bezoek op onze site direct koppelen aan je profiel op het betreffende sociale medium. Als je interactie uitvoert met het plugin-programma, bijvoorbeeld door te klikken op “Vind ik leuk” of “Delen”, wordt informatie hierover ook naar de server van de leverancier gezonden en daar opgeslagen. Deze informatie wordt ook openbaar op het sociale medium en is daar zichtbaar voor je contacten. Dit vindt plaats in het kader van de belangenafweging zoals voorgeschreven in artikel 6, punt 1.f, van de GDPR, voor het behartigen van ons gerechtvaardigde belang bij het zo optimaal mogelijk presenteren van ons aanbod.

Het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en verdere verwerking en gebruik van gegevens op hun pagina’s, alsmede gegevens en contactwegen en je relevante rechten en instellingsmogelijkheden voor bescherming van je privéleven, zijn aangegeven in het integriteitsbeleid van de provider, onder de volgende link:

https://help.instagram.com/155833707900388

Als je niet wilt dat sociale media je profiel direct kunnen koppelen aan de gegevens die bij het bezoek aan onze site zijn verzameld, moet je uitloggen uit het betreffende medium voordat je onze site bezoekt. Je kunt ook het inlezen van het plugin-programma helemaal verhinderen met behulp van de instellingen van je webbrowser, bijvoorbeeld met de aanvulling NoScript.

Onze onlineaanwezigheid op Facebook en Instagram
Onze presentaties op sociale media en platforms hebben tot doel een betere en actievere communicatie met onze klanten en belangstellenden mogelijk te maken. We informeren zo over onze producten en actuele campagnes.

Bij bezoek aan onze presentaties op sociale media kunnen je gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor gebruik bij marktonderzoek en reclame. Deze gegevens vormen de basis van zogenaamde gebruikersprofielen, met gebruikmaking van pseudoniemen. Deze kunnen worden gebruikt binnen en buiten het betreffende platform, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van gerichte marketing waarvan wordt vermoed dat deze je belangstelling heeft. Dit is de reden dat gewoonlijk cookies op je computer of mobiele telefoon worden geplaatst. In deze cookies worden gegevens opgeslagen over het bezoek en de voorkeuren van de bezoeker. Dit vindt plaats in het kader van de belangenafweging zoals voorgeschreven in artikel 6, punt 1.f, van de GDPR, voor het behartigen van ons gerechtvaardigde belang bij het zo optimaal mogelijk presenteren van ons aanbod en effectieve communicatie met klanten en belangstellenden. Als het betreffende platform van het sociale medium je vraagt om toestemming voor gebruik van je gegevens, bijvoorbeeld door middel van een aanvinkhokje, valt dit onder de wetgeving in punt 6.1.a, van de GDPR.

Als het betreffende platform zijn hoofdvestiging in de VS heeft, geldt het volgende: De Europese Commissie heeft een besluit genomen inzake redelijke eisen met betrekking tot de VS, gebaseerd op het EU-US Privacy Shield. Je kunt hier het actuele certificaat van het betreffende bedrijf bekijken.

Nadere informatie over de manier waarop de provider de gegevens van hun pagina’s verwerkt en gebruikt, en gegevens over contactwegen en je relevante rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van je privéleven, met name het recht om medewerking te weigeren (Opt-Out), zijn te vinden in het integriteitsbeleid van de provider, zie de link hieronder. Als je op dit gebied behoefte hebt aan meer hulp, neem dan contact met ons op.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Gegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst, hier te bekijken, tussen de gezamenlijk verantwoordelijken, in overeenstemming met artikel 26 van de GDPR.

Meer informatie over de verwerking van gegevens in verband met het bezoeken van een Facebook Fanpage vind je hier (Insights-Data).

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Mogelijkheid om medewerking te weigeren (Opt-Out):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

10. Het verspreiden van klantenenquêtes via e-mail

Klantenenquêtes via Trusted Shops
Als je tijdens of na uitvoering van een bestelling daar uitdrukkelijk je toestemming voor hebt gegeven, in overeenstemming met artikel 6, punt 1.a, van de GDPR, geven wij je e-mailadres door aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen, Duitsland (www.trustedshops.nl), die je dan op je e-mailadres een klantenenquête kan sturen.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een kennisgeving via de contactweg die hieronder is aangegeven, of rechtstreeks aan Trusted Shops.

11. Contactwegen en je rechten

Als betrokkene heb je de volgende rechten:

  • volgens artikel 15 van de GDPR heb je het recht om in de omvang die daar is aangegeven informatie te ontvangen over welke persoonsgegevens van jou wij verwerken;
  • volgens artikel 16 van de GDPR heb je het recht om directe correctie te eisen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens van jou die door ons zijn opgeslagen;
  • volgens artikel 17 van de GDPR heb je het recht om verwijdering te eisen van persoonsgegevens van jou die door ons zijn opgeslagen, mits geen verdere verwerking is voorgeschreven

– om de vrijheid van meningsuiting en informatie te waarborgen;

– om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;

– om het algemeen belang te behartigen; of

– om rechtelijke eisen naar voren te brengen, toe te passen of te verdedigen;

  • volgens artikel 18 van de GDPR heb je het recht om beperking te eisen van de verwerking van persoonsgegevens die jou betreffen, wanneer

– je stelt dat de gegevens onjuist zijn;

– de verwerking onwettig is maar je niet eist dat de gegevens worden gewist;

– wij geen behoefte meer hebben aan de gegevens, maar jij ze nodig hebt voor het naar voren brengen, toepassen of verdedigen van rechtelijke eisen; of

– je bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking in overeenstemming met artikel 21 van de GDPR;

  • volgens artikel 20 van de GDPR heb je het recht om in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm de persoonsgegevens te ontvangen die je aan ons hebt doorgegeven, of om te eisen dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke provider;
  • volgens artikel 77 van de GDPR heb je het recht om aangifte te doen bij de bevoegde toezichthoudende instantie. In de regel kun je je in dat geval wenden tot de toezichthoudende instantie in je woonplaats of de plaats waar je werkt, of in de plaats waar de onderneming is gevestigd.

Als je vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van je persoonsgegevens, of informatie zoekt, correcties wilt aanbrengen, gegevens wilt beperken of verwijderen, of specifiek gebruik van gegevens wilt intrekken of daar bezwaar tegen wilt maken, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactweg die is aangegeven in ons impressum.

Contactpersoon in verband met Bescherming van Persoonsgegevens is:
Nils-Erik Johansson, Great Products Production Sverige AB
Lisa Sass Gata 1
422 53 Hisings Backa
Zweden
nils-erik@keycode.se