Persondatapolitik og Cookies

Persondatapolitik

Her kan du læse om, hvordan vi i henhold til den gældende Databeskyttelsesforordning anvender dine personoplysninger, hvor længe de gemmes, hvordan de beskyttes, hvilke rettigheder du har, samt hvad du kan foretage dig, hvis du ønsker at klage over vores personoplysningsbehandling.

Sådan anvendes dine personoplysninger i henhold til den gældende  Databeskyttelsesforordning

GDPR (General Data Protection Regulation) er en ny EU-forordning, der er gældende fra og med d. 25. maj 2018. GDPR erstatter den danske Personoplysningslov. Formålet med GDPR er at styrke beskyttelsen for den enkelte borger ved behandling af personoplysninger samt at skabe en ensartet lovsamling indenfor EU.

For at sikre os at vi behandler dine personoplysninger på en lovlig og ansvarsfuld måde, også efter at GDPR er trådt i kraft, har vi gennemført en kortlægning og på andre måder tilpasset vores virksomhed ifølge den ny lovgivning, for eksempel for at kunne opfylde de ny rettigheder, du har i henhold til GDPR. Vi har desuden gennemgået og forbedret vores rutiner, så vi kan slette dine oplysninger, når de ikke længere behøves og således at vi ikke gemmer flere oplysninger om dig, end hvad vi har brug for.

Beskyttelse af personoplysninger

Som kunde er du indforstået med, at Club Creo og vores samarbejdspartnere behandler personoplysninger om dig med henblik på at kunne levere produkterne og administrere det  abonnement, som du har accepteret som kunde. Du er indforstået med og accepterer, at Club Creo og virksomheder, der indgår i samme koncern som Club Creo, behandler, indhenter eller udleverer oplysninger, der giver dig mulighed for at tage del i gode tilbud til relevante samarbejdspartnere indenfor forskellige brancher såsom forlag, indsamlinger, spil og lotteri, sikkerhed, skønhed og helse, tøjbranchen, bank & finans, hus & hjem, forsikring, energi, teleoperatører, rejser, sport & fritid samt køretøjer. Du kan når som helst begrænse eller tilbagekalde din accept ved at skriftlig meddele dette til Club Creo, Box 12116, SE-402 42 Göteborg. Sverige. Én gang om året kan du skriftligt anmode om at få oplyst, hvordan dine personoplysninger behandles. Du har også ret til at forlange, at vi retter eller sletter fejlagtige oplysninger om dig.

Hvilke personoplysninger vi behandler om dig og hvordan

I forbindelse med at du som bruger afgiver personoplysninger, eksempelvis ved registrering, abonnement eller køb af et produkt, vil du få  information om personoplysningsbehandlingen og skal give dit samtykke til dette. Club Creo fører et register over kunder og brugere, der har registreret sig eller købt noget hos Club Creo. Registret indeholder personoplysninger som navn, personnummer, postadresse, telefonnummer, e-mailadresser, leverings-, betalings- og indkøbsoplysninger samt oplysninger baserede på anvendelse af digitale tjenester. Disse oplysninger anvendes af Club Creo til fakturering, information og levering af produkter, samt til markedsføring og som grundlag for statistik og produktudvikling. Club Creos kunder og registrerede brugere giver samtykke til, at markedsføring kan finde sted via post, telefon eller e-mail og sms samt via andre digitale kanaler. Markedsføring via e-mail og sms reguleres via  Markedsføringsloven. Personoplysninger gemmes så længe, man har en igangværende brugerrelation og et stykke tid derefter, eller i henhold til afgivet samtykke. Samtykket er gældende, indtil brugeren selv opsiger det og ophører ikke, hvis tjenesten ikke benyttes. Samtykket er heller ikke afhængigt af eventuelle køb af produkter.

Hvor lang tid vi gemmer dine personoplysninger

Club Creo er ansvarlig for at fjerne dine personoplysninger på eget initiativ, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde de angivne formål. Derfor varierer tiden for, hvor lang tid de gemmes. Nedenfor beskrives, hvor lang tid Club Creo gemmer forskellige slags oplysninger afhængigt af anvendelsesformålet. Personoplysninger, som er blevet indsamlet til administration af kundeforhold, gemmes i 12 måneder efter at kundeforholdet er ophørt og parternes mellemhavende er endeligt afviklet eller ved det tidligste tidspunkt, hvor oplysningerne ikke længere er formålstjenlige. Oplysninger, der indsamles for at udvikle, analysere og markedsføre Club Creos virksomhed, gemmes i en periode på 3 måneder efter den sidste kontakt. Hvis du afmelder dig vores nyhedsbrev eller lignende, vil dine oplysninger straks blive slettet. Dine oplysninger gemmes under alle omstændigheder aldrig længere end tilladt i Databeskyttelsesforordningen.

Hos os er du tryg – vi beskytter altid dine personoplysninger

Club Creo har altid ansvar for at beskytte dine personoplysninger, uanset hvis vi lader en ekstern partner udføre behandlingen for at opnå vores formål eller fordi vi har ansvar i henhold til loven. Vi er desuden omhyggelige med begrænse spredningen af personoplysninger internt hos Club Creo, således at kun de medarbejdere, der har brug for at se personoplysningerne for at udføre deres arbejdsopgaver, har adgang til dem. Endvidere sørger vi for, at vores IT-system og andre steder, hvor vi lagrer personoplysninger, beskyttes mod, at uvedkommende personer kan få fat i informationen, eksempelvis gennem datasikkerhedssystemer, virusbeskyttelse, høje krav til adgangskoder, indlogning i systemet med mere. Når vi har brug for at overføre personoplysninger mellem os og en partner udenfor vores miljø, sørger vi for at anvende en sikker overføringsmåde. Endelig sørger vi for at skkerhedskopiere vores system og register for at undgå, at vigtig information om dig går tabt.

Du har kontrollen over dine personoplysninger – her er dine rettigheder

Når Club Creo behandler dine personoplysninger, har du nogle lovfæstede rettigheder. Disse er anført nedenfor. Du kan benytte dig af dine rettigheder ved at kontakte os via e-mail til: info@clubcreo.dk. I henhold til den gældende personoplysningslov har du én gang per kalenderår ret til at få gratis besked om, hvilke personoplysninger som behandles om dig, dvs. et såkaldt registerudtrag, uanset hvordan disse er indsamlet. Hvis du ønsker disse oplysninger, kan du sende en skriftlig anmodning om det til os. I henhold til den gældende personoplysningslov skal din anmodning med din underskrift sendes med post til Club Creo, Box 12116, SE-402 42 Göteborg. Den kan altså ikke sendes via e-mail. Club Creo vil sikre sig, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede. Hvis der er ændringer i nogle af de oplysninger, du har oplyst til os, f.eks. hvis du ændrer din e-mailadresse, navn eller betalingsoplysninger, så send os de korrekte oplysninger via e-mail til: info@clubcreo.dk.  Du har ret til når som helst at forlange, personoplysningerne rettes, blokeres eller slettes. Dine personoplysninger vil ikke blive anvendt til formål, der handler om direkte markedsføring, hvis du modsætter dig dette. Du har ret til når som helst at tilbagekalde et givet samtykke om behandling af personoplysninger. En sådan tilbagekaldelse kan begrænses til kun at gælde en del af behandlingen, eksempelvis den, der angår direkte markedsføring. Læs mere i vores Abonnementsbetingelser om de respektive tjenester.

Er du utilfreds med vores personoplysningsbehandling? Sådan indgiver du en klage

Hvis du er utilfreds med, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du henvende dig til Databeskyttelsesrådet

Cookies

Sådan fungerer en cookie

Når du besøger en websted, gemmes en lille tekstfil kaldet en ”cookie”. Dens formål er at forenkle og forbedre brugeroplevelsen af webstedet.

Club Creo anvender disse to slags cookies:

  1. Sessionscookies, som lagres kortvarigt i computeren, når nogen besøger webstedet og som forsvinder igen, når du lukker din browser.
  2. Persistente cookies, som stadigvæk er på din computer, indtil de fjernes. Næste gang du besøger vores websted, véd serveren, at du har været der tidligere og kan tilpasse sig til dette.

Bemærk, at en cookie kun sendes til den server, der skabte den. Hvis du ikke vil tillade brug af cookies, kan du ændre indstillingerne i din browser. Hvis du ikke giver dit samtykke til brug af cookies, kommer funktionerne på vores websted ikke til at fungere fuldt ud. For eksempel vil du ikke kunne logge ind på Mine sider.