Agemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen in onze Onlinewinkel. Onze Onlinewinkel richt zich uitsluitend op de consument.

Onder consument wordt verstaan elke fysieke persoon die een overeenkomst wil sluiten die in essentie geen onderdeel vormt van zijn beroepsmatige of bedrijfsmatige activiteit. Onder ondernemer wordt verstaan een fysieke of rechtspersoon of een geregistreerde onderneming die beroepshalve of economisch werkzaam is in verband met het aangaan van een overeenkomst.

2. Object van de overeenkomst

Het object van de overeenkomst is de maandelijkse levering van allerlei knutselmateriaal in het kader van een abonnement. Het abonnement omvat een eenmalig welkomstpakket en bestelling hiervan houdt in dat een lidmaatschap van Club Creo wordt aangegaan. Daarna houdt het lidmaatschap in dat elke maand een knutselpakket (met aanwijzingen) wordt ontvangen (het maandpakket).

Het lidmaatschap van Club Creo kan op elk moment worden opgezegd of tijdelijk onderbroken (zie ook punt 10 hieronder).

3. Overeenkomst sluitende partijen, ondertekenaars van de overeenkomst, correctiemogelijkheden

De overeenkomst wordt gesloten met Great Products Production Sverige AB.

De beschrijving van de knutselpakketten op de site is geen juridisch bindende aanbieding maar een niet-bindende onlinecatalogus. Om het lidmaatschap van Club Creo te beëindigen moet je het daarvoor bedoelde formulier invullen. Je kunt op elk moment je gegevens corrigeren voordat je je bestelling instuurt. Als je op de bestelknop klikt, doe je een bindende bestelling van het welkomstpakket en van de daaropvolgende maandpakketten. Direct nadat je de bestelling hebt verstuurd ontvang je een bevestiging per e-mail dat je bestelling is ontvangen.

Het moment waarop je overeenkomst met ons is gesloten wordt bepaald door de betaalwijze die je hebt gekozen:

Factuur
Wij accepteren je bestelling door een ontvangstbevestiging te versturen in een aparte e-mail.

Girobetaling via AfterPay
Als je je bestelling verstuurt geef je de onlineprovider AfterPay (Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl, Duitsland) machtiging om betaling per giro te ontvangen. AfterPay int het factuurbedrag via je bankrekening. Binnen twee dagen nadat wij je bestelling hebben ontvangen moet je AfterPay laten weten op welke datum je wilt dat het bedrag van je rekening wordt afgeschreven (zogenaamde prenotificatie). Dat is het moment waarop je de overeenkomst met ons afsluit.

Creditcard
Als je je bestelling verstuurt geef je je creditcardgegevens op en de creditcardonderneming voert een bevoegdheidscontrole uit. Als je bent goedgekeurd als bevoegd kaarthouder wordt de transactie automatisch uitgevoerd en het bedrag wordt van je rekening afgeschreven op het moment waarop je je bestelling plaatst. Je overeenkomst met ons wordt gesloten op het moment waarop het bedrag van je creditcardrekening wordt afgeschreven.

PayPal
Tijdens de bestelprocedure word je doorgestuurd naar de website van de onlineprovider PayPal. Daar geef je je betaalgegevens op en bevestig je je betaalopdracht aan PayPal. Als de bestelling in onze Onlinewinkel is uitgevoerd vragen wij PayPal om de betaaltransactie te starten en daarmee je aanbod te acccepteren.

4. Taal van de overeenkomst, bewaren van de tekst van de overeenkomst

De overeenkomst wordt gesloten in de Duitse taal.

De tekst van de overeenkomst wordt door ons niet bewaard.

5. Leveringsvoorwaarden

Het welkomstpakket wordt gratis verzonden. Daarna gelden de aangegeven prijzen voor de pakketten, vermeerderd met 2,90 euro verzendkosten.

Je ontvangt je eerste pakket na 3-6 weken, afhankelijk van wanneer in de maand je je bestelling hebt geplaatst. De volgende pakketten worden eens per maand door ons verzonden en bij jou thuisbezorgd tussen de 20ste en de 25ste van de maand.

Het pakket wordt via Deutsche Post  naar je woonadres verzonden. Als het niet mogelijk is om het pakket bij je af te geven, laat Deutsche Post een kennisgeving achter zodat je het pakket kan ophalen bij het afgiftepunt in je woonplaats.

We kunnen alleen pakketten leveren binnen Duitsland.

6. Bedenktijd

Alle consumenten hebben wettelijk een bedenktijd, zoals beschreven in Informatie over bedenktijd .

Retourzendingen zijn vrij van verzendkosten.

7. Betaling

De prijzen die je in onze Onlinewinkel ziet zijn totaalprijzen (inclusief btw).

In onze Onlinewinkel kun je in principe op de volgende manieren betalen:

Creditcard
Als je je bestelling verstuurt geef je je creditcardgegevens op en de creditcardonderneming voert een bevoegdheidscontrole uit. Als je bent goedgekeurd als bevoegd kaarthouder wordt de transactie automatisch uitgevoerd en wordt het bedrag van je rekening afgeschreven.

PayPal
Tijdens de bestelprocedure word je doorgestuurd naar de website van de onlineprovider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen moet je daar geregistreerd zijn of je laten registreren, je moet je legitimeren met je inloggegevens en de betaalopdracht bij ons bevestigen. Als de bestelling via onze Onlinewinkel is gedaan, vragen we PayPal om de betaaltransactie te starten. De betaaltransactie wordt daarna automatisch uitgevoerd door PayPal. Daarover ontvang je verdere informatie tijdens de bestelprocedure.

Factuur
Je betaalt het factuurbedrag door overboeking naar onze bankrekening, nadat je de artikelen en de factuur hebt ontvangen. Nadat je de bestelling hebt geplaatst ontvang je op de 20ste van de maand een e-mail van AfterPay, op het e-mailadres dat je hebt opgegeven. Deze e-mail bevat een link waarmee je de betaling kunt uitvoeren. De betaaltermijn bedraagt 14 dagen en er zijn geen factuurkosten. We behouden ons het recht voor om een kredietwaardigheidsonderzoek uit te voeren voordat we akkoord gaan met aankopen op factuur. Meer informatie over AfterPay en hun algemene voorwaarden vind je hier.
Als je niet akkoord gaat met een kredietwaardigheidsonderzoek moet je betalen via PayPal of met een creditcard.

Girobetalning via AfterPay
Als je adres en kredietwaardigheid tijdens de bestelprocedure zijn gecontroleerd en je je bestelling hebt verzonden, ontvangt de onlineprovider AfterPay (Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl, Duitsand) een SEPA-giro-opdracht en wij dragen onze vordering over aan AfterPay. Jij stelt AfterPay dan op de hoogte van de gewenste betaaldatum (zogenaamde prenotificatie). Als AfterPay de giro-opdracht heeft ontvangen, geeft AfterPay jouw bank opdracht om de betaling uit te voeren. De betaling vindt automatisch plaats en het bedrag wordt van je rekening afgeschreven. Het bedrag wordt geïnd op het moment waarop de artikelen zijn verzonden, meestal op de 4de van de volgende maand. Voor de betaling aan AfterPay gelden – naast onze algemene voorwaarden – de algemene voorwaarden van AfterPay en hun integriteitsbeleid. Meer informatie over AfterPay en hun algemene voorwaarden vind je hier.
Als je niet akkoord gaat met een kredietwaardigheidsonderzoek moet je betalen via PayPal of met een creditcard.

8. Garantie

De wetgeving bevat bepalingen inzake productgarantie. Informatie over daarnaast geldende garanties, met bijbehorende voorwaarden, vind je bij het betreffende product en op speciale informatiepagina’s in onze Onlinewinkel.

Klantenservice: onze klantenservice is op alle werkdagen tussen 9.00 en 12.00 beschikbaar voor vragen, reclames en tijdelijke onderbreking, op telefoonnummer 0203 8048092  of via e-mail op info@clubcreo.de.

9. Schadevergoeding en aansprakelijkheidsbeperking

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding, tenzij in het onderstaande anders is aangegeven. Wij accepteren altijd volledige aansprakelijkheid voor vergoeding van schade die is veroorzaakt door ons, onze juridische vertegenwoordigers of onze agenten:

  • In geval van overlijden, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid
  • Bij opzettelijke en ernstige veronachtzaming en in gebreke blijven
  • Bij garantieverplichtingen, indien overeengekomen, of
  • Wanneer de wet inzake productgarantie van toepassing is.

Wanneer essentiële verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, die noodzakelijk zijn om deze overeenkomst te kunnen toepassen en waarop de overeenkomende partij redelijkerwijs kan vertrouwen (kardinale verplichtingen), worden genegeerd door geringe veronachtzaming van onze kant of door onze juridische vertegenwoordigers of onze agenten, wordt de schadevergoeding in omvang beperkt tot de schade die op het moment van het aangaan van de overeenkomst kon worden voorzien en die in normale gevallen als mogelijk moet worden beschouwd.

10. Opzegging en onderbreking

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan per einde van elke kalendermaand schriftelijk worden opgezegd (bijvoorbeeld per e-mail). Onafhankelijk hiervan hebben beide partijen het recht om de overeenkomst op te zeggen volgens een vastgestelde procedure.

Je kunt er op elk moment voor kiezen om een maandpakket over te slaan. Voer deze instelling uit via het tabblad “Mijn Profiel” of neem contact op met onze klantenservice.

11. Wijziging van de voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden met bijbehorende bepalingen aan te passen, ook nadat de overeenkomst is aangegaan, waarbij de wijziging ook geldt voor de lopende overeenkomst.

We zullen je minstens twee weken voordat de nieuwe voorwaarden van kracht worden schriftelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen. Je kunt tegen deze wijzigingen bezwaar maken. In dat geval hebben wij het recht om de overeenkomst op te zeggen volgens een vastgestelde procedure. Als geen bezwaar wordt gemaakt worden de wijzigingen twee weken na ontvangst van de informatie geacht geaccepteerd te zijn.

We zullen je in onze kennisgeving informeren over het recht op bezwaar respectievelijk over de betekenis van het afzien van bezwaar.

12. Oplossing van geschillen

De Europese Commissie heeft een platform ingesteld voor het online oplossen van geschillen (OS), dat je hier kunt vinden. Wij zijn noch verplicht noch bereid om deel te nemen aan een procedure voor het oplossen van geschillen met behulp van een orgaan voor het oplossen van geschillen in verband met consumentenzaken.